Usluge

Standardne knjigovodstvene usluge

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Obračun PDV-a
 • Knjiženje platnog prometa
 • Devizno poslovanje
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Vođenje proizvodnje (pogonsko knjigovodstvo)
 • Prijava i obračun Poreza po odbitku
 • Evidencija i amortizacija osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajničkog dnevnika
 • Izrada obračuna službenih puteva
 • Finansijski konsalting

Posebne knjigovodstvene usluge i izveštaji

 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
 • Finansijska analiza i racio analiza
 • Procena vrednosti preduzeća i opreme
 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Godišnji izveštaji o transfernim cenama

Osnivanje preduzeća

 • Usluge savetovanja u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima (kadrovima), kao i usluge koje su konkretno vezane za radne odnose kod klijenata

Naš cenovnik možete pogledati ovde.