Narcos

Usluge

Standardne knjigovodstvene usluge

 • Vođenje glavne knjige

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)

 • Obračun PDV-a

 • Knjiženje platnog prometa

 • Devizno poslovanje

 • Vođenje robnog knjigovodstva

 • Vođenje proizvodnje ( pogonsko knjigovodstvo)

 • Prijava i obračun Poreza po odbitku

 • Evidencija i amortizacija osnovnih sredstava

 • Vođenje blagajničkog dnevnika

 • Izrada obračuna službenih puteva

Posebne knjigovodstvene usluge i izveštaji

 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom

 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima

 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica

 • Finansijska analiza i racio analiza

 • Procena vrednosti preduzeća i opreme

 • Godišnji izveštaji o transfernim cenama

Osnivanje preduzeća

Usluge savetovanja u vezi sa upravljanjem ljudskim resursima (kadrovima), kao i usluge koje su konkretno vezane za radne odnose kod klijenata

Finansijski konsalting